هوش هیجانی( EQ)

هوش هیجانی همه خواهان شادي و رسيدن به اهداف های خود هستيم. اما اضطراب، عصبانيت، افسردگي و ساير هيجانات ناخوشايند باعث آزردگي خاطر ما مي شوند و در سلامتي، روابط و ساير هدف هاي زندگي ما اخلال مي كنند. هدف من در اين كتاب آن است كه با آموزش هوش هیجانی، اضطراب، عصبانيت و افسردگي…