شما افکارتان نيستند

شما افکارتان نيستند: هر چقدر هم که مايندفولنس کنيد، افکار همچنان ادامه دارند. شما فقط مي توانيد از افکارتان آگاه باشيد پس شما افکارتان نيستند. اگر شماي واقعي ، افکارتان بود، نمي توانستيد متوجه آنها شويد. اين حقيقت که مي توانيد نظاره گر افکار خود باشيد، يعني اين افکار چيزي جدا از شما هستند و…

شما هيجان هايتان نيستيد:

شما هيجان هايتان نيستيد: همان طور که مي توانيد نظاره گر افکارتان باشيد، هيجان هايتان را نيز مي توانيد نظاره کنيد . هيجان پديد مي آيد و ناگهان از بين مي رود. اگر شما همان هيجان هايتان بوديد، پس هرگز اين هيجان ها برايتان مشکلي ايجاد نمي کردند. در آن صورت مي توانستند هيجان هاي…

سه بايد اصلي – باورهاي نامعقول مضر

سه بايد اصلي – باورهاي نامعقول مضر در طول روز ، هزاران فكر داريم كه برخي از آنها مشكلات هيجاني ايجاد مي كنند. اما كداميك از آنها را بايد تغير دهيم؟ آلبرت اليس، بنيانگذار رفتار درماني عقلاني هيجاني، باورهاي اصلي را كه مشكل هيجاني ايجاد مي كنند، مشخص كرده است. اجازه دهيد رايج ترين باورها…

اِ بي سي (ABC) تفكر، احساس و رفتار

اِ بي سي (ABC) تفكر، احساس و رفتار ناراحتي هاي هيجاني انسان تا حد زيادي اما نه كاملاً ، معلول گفتگوهاي دروني و باورهاي او راجع به رويدادها و وضعيت ها است نه خود رويدادها و وضعيت ها. اِ بي سي (ABC) هاي رفتار درماني عقلاني هيجاني، علت اصلي هيجانات هستند. اِ (A) ها در…

تحريف هاي شناختي و خطاهاي فکري چه هستند؟

تحريف هاي شناختي و خطاهاي فکري تحريف هاي شناختي و خطاهاي فکري توضيح مي دهند که آدم ها چطور خود را بي وقفه ناراحت مي کنند. دو اصطلاح تحريف شناختي و خطاي فکري هم معني هستند ولي بسياري از درمانگرها ، اصطلاح خطاي فکري را ترجيح مي دهند چون کمتر ترسناک است. کلمه شناختي به…

يازده باور و گفتگوي نامعقول با خود

يازده باور و گفتگوي نامعقول با خود 1– تمام آدم هاي که براي من مهم هستند، بايد دوستم داشته باشند و تأييدم کنند. اگر دوستم نداشته باشند و تأييدم نکنند، در حالي که بايد دوست داشته باشند و تأييدم کنند، افتضاح مي شود، نمي توانم تحملش کنم و آدم بي ارزشي مي شوم. پيامدهاي معمول…

چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟

•چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟ وقتی اموری برای شما پیش می¬آیند یا خودتان باعث بروز اتفاقاتی می¬شوید که به تداوم زندگی شما کمک می¬کنندو باعث می¬شوند به شکل معقولی شاد باشید، این امور و اتفاقات را «خوب» و «سودمند» در نظر بگیرید و وقتی به هدف¬ها و منافع شما لطمه می¬زنند…

عزت نفس(دیگر پذیری نامشروط)

دیگرپذیری نامشروط برای این که خودتان را ناراحت نکنید و علاوه بر احساس بهتر، بهتر شوید باید در کنار خودپذیری نامشروط، دیگرپذیری نامشروط را نیز یاد بگیرید. مفهوم دیگرپذیری نامشروط این است که از لحاظ وجودی زنده ماندن و شادی معقول را انتخاب کنید. در عین حال بهتر است این خودپذیری نامشروط را در حالت…

عزت نفس (خودپذیری نامشروط)

خودپذیری نامشروط .معنای عدم خودپذیری این است که چون تمام کارها را «بد» انجام می¬دهید، خودتان و وجودتان را سرزنش کنید و به باد انتقاد بگیرید. خودپذیری مشروط تقریباً در سطح جهان گسترش یافته است و مفهومش این است که وقتی حق دارید خودتان را بپذیرید که خوب عمل کنید و مورد تأیید دیگران قرار…