bclose

بایگانی دسته برای:چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟

چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟

•چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟ وقتی اموری برای شما پیش می¬آیند یا خودتان باعث بروز اتفاقاتی می¬شوید که به تداوم زندگی شما کمک می¬کنندو باعث می¬شوند به شکل معقولی شاد باشید، این امور و اتفاقات را «خوب» و «سودمند» در نظر بگیرید و وقتی به هدف¬ها و منافع شما لطمه می¬زنند […]